Arvonluonti

Panokset ja resurssit (sisäisen ja ulkoiset)

Taloudellinen pääoma

 • Oma pääoma 1 860 M€
 • Velat, rahoitusriskien hallinta
 • Käypä arvo 4,3 mrd€

Tuotantopääoma

 • 34 974 asuntoa
 • Kiinteistökanta 2,0 milj. asm²
 • Tonttivaranto 125 000 kem²
 • Investoinnit yli 696 M€

Henkilöstö- ja osaamispääoma

 • Sitoutunut henkilöstö
 • Koulutuspanokset
 • Työhyvinvointipanokset

Aineeton pääoma

 • Asiakassuhteet, asukasyhteistyö
 • Asiakas- ja kuluttajatieto, tuotekehitys, brändit
 • Markkinaerottautumista tuovat toimintatavat, kuten Lumo-kotikeskukset ja Lumo-verkkokauppa

Suhdepääoma, rakenteellinen

 • Luotettava kumppaniverkosto
 • Viranomaisyhteistyö
 • Toimiala- ja muu järjestöyhteistyö

Luonnonvarat

 • Lämmitysenergian kulutus 310 GWh
 • Lähes 100 % kiinteistöistä kaukolämmössä
 • Veden kulutus 3,1 Mm³
 • Sähkön kulutus 42,4 GWh, kiinteistösähkö hiilivapaasti tuotettua
 • Jätteenkäsittelyn tehostaminen ja pilotit

Liiketoimintamalli


Tuotos

 • 649 uutta kotia
 • 312 peruskorjattua kotia

Vaikutukset sidosryhmille

 • Kasvava ja hyväkuntoinen vuokra-asuntotarjonta
 • Turvalliset vuokrasuhteet
 • Verot
 • Toimet harmaan talouden ehkäisemiseksi
 • Taloudellinen kannattavuus

Tuotos

 • 13 484 uutta vuokrasopimusta, joista 1 116 sisäisiä vaihtoja
 • 32 969  vuokrasuhdetta
 • Uudet palvelut
 • Uudet konseptit
 • Asukastapahtumat ja -aktiviteetit

Vaikutukset sidosryhmille

 • Sujuva asiakaskokemus, helppo arki
 • Läpinäkyvyys, yhteisöllisyyden tukeminen
 • Hyvä työpaikka
 • Välillinen työllistäminen
  5 111 henkilötyövuotta
 • Luotettava tilaaja

Tuotos

 • Hiilidioksidipäästöt 49 000 tonnia
 • Jätteet

Vaikutukset sidosryhmille

 • Energiankulutuksen ja päästöjen minimointi
 • Kaatopaikkajätteen väheneminen
 
 

 

 

 

Jaa sivu:

© VVO-yhtymä Oyj 2016 | Yhteystiedot | Aineistopankki