Yhteistyöverkosto

Konsernin käytössä olevat harmaan talouden torjuntamallit ylittävät monelta osin lain vaatimukset. Kaikkien toimittajaverkostoon kuuluvien yritysten tilaajavastuutietoja valvotaan jatkuvasti tilaajavastuu.fi-verkkosivuston Luotettava kumppani -palvelun kautta. Aktiivinen harmaan talouden torjunta on keskeinen osa toimintaa.

Hankintaperiaatteiden toteuttamista tukemaan tehtiin uusi hankintaohje, jota sovelletaan kaikissa VVO-konsernin hankinnoissa. Hankinnoissa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita, jotka ohjaavat säästämään raaka-aineita, energiaa ja luontoa. Konserni noudattaa hyvää liiketoimintatapaa ja toimii eettisten periaatteiden mukaisesti kaikkien toimittajiemme ja alihankkijoidemme kanssa.

Verojalanjälki ja välillinen työllistäminen

Arvio VVO-konsernin vuoden 2016 veroista ja veronluonteisista maksuista on yli 100 miljoonaa euroa. VVO-konsernin 696 miljoonan euron investoinneissa vuonna 2016 oli RT/VTT:n selvityksessä vuoden 2016 tuloksen mukaan arvioituna veroja ja veronluonteisia maksuja 41 prosenttia eli koko hankintaketjussa yhteensä noin 285 miljoonaa euroa mukaan lukien tilikauden aikana ostettujen kohteiden verovaikutus.

5 111

 

välillinen työllistäminen henkilötyövuosissa

 

VVO-konserni on oman henkilökunnan lisäksi merkittävä välillinen työllistäjä ostojen ja investointien kautta. Kiinteistönhoidon, siivouksen sekä korjaus- ja rakennusurakoinnin välillinen työllistävä vaikutus oli noin 5 111 henkilötyövuotta vuonna 2016.

Työmaiden työturvallisuusindeksi

Työolosuhdemittari (TR-mittari) on rakennustyömaan työturvallisuuden havaintomenetelmä, jonka avulla seurataan keskeisiä tapaturmiin vaikuttavia asioita työmaalla. VVO-konsernin näkökulmasta mittari on tärkeä työturvallisuuden hyvän tason säilyttämiseksi. Tietoa on kerätty konsernissa vuodesta 2013 alkaen.

Tarjouspyyntövaiheessa projektipäällikkö päättää TR-mittarin vähimmäistason. Kohteen aloituskokouksessa määritellään tavoitetasot yhdessä urakoitsijan kanssa. Näitä TR-mittarin lukuja verrataan työmaalla mitattuihin lukuihin kuukausittain työmaakokouksissa.

VVO-konsernin verojalanjälki 2016, M€

2016
Tuloverot 36,736,7
Kiinteistöverot 9,39,3
Varainsiirtoverot 1,11,1
Työnantajamaksut 3,93,9
Investointeihin sisältyvä tilittämätön alv 18,418,4
Muihin hankintoihin sisältyvä tilittämätön alv 23,323,3
Tilitetty alv 3,63,6
Ennakonpidätykset palkoista 5,05,0

TR-mittari

2013201420152016
91,0693,99794,2192,9
 

 

 

 

Jaa sivu:

© VVO-yhtymä Oyj 2016 | Yhteystiedot | Aineistopankki