Megatrendit

Trendi

Huomiot ja johtopäätökset

Vaikutukset VVO-konserniin

Kaupungistumi-
nen ja kansainvälistymi-
nen

 • Muuttoliike pääkaupunkiseudulle jatkuu ja voimistuu.
 • Alueellinen eriytyminen Suomessa voimistuu.
 • Kaupunkien sisällä markkinat jakaantuvat.
 • Osa asiakkaista hakeutuu keskustoihin.
 • Vuokra-asuntokysyntä keskittyy VVO-konsernin kohdepaikkakunnille.
 • Mikromarkkinatuntemus korostuu.
 • Pääkaupunkiseudulle hakeutuvien ulkomaisten teknologiayritysten työvoiman asiakaspotentiaalin huomioiminen jatkuu.
 

Väestön ikääntyminen ja perhekoon pieneneminen

 • Perhekoot pienenevät, erityisesti vuokralla asuvien keskuudessa.
 • Maahanmuutto jatkuu ja monikulttuurisuus vakiintuu.
 • Väestön ikääntyminen jatkuu.
 • Uusien asuntojen keskipinta-ala on jo 45 m2.
 • Seniorit käyttävät asumisen palveluja.
 • Maahanmuutossa on potentiaalia.
 

Uudet teknologiat ja digitalisoituminen

 • Ajasta ja paikasta riippumaton itsepalvelu lisääntyy.
 • Älykoti ja Internet of things (IoT) yleistyvät.
 • Asiakkaan itsepalveluratkaisuja laajennetaan.
 • Uusien ratkaisujen (big data, sensorit, älylukot, digitaalinen liiketoiminta) pilotointi.
 • Asiakastietoa hyödynnetään.
 

Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys

 • Yksilöllisyys korostuu, esteettinen vaatimustaso kasvaa, valinnan vapaus ja tuunaamisen riemu yleistyvät.
 • Yhteisöllisyys on laajentunut kotitalosta virtuaalisesti laajemmalle, henkilökohtaiset verkostot.
 • Jakamistalous, joukkoistaminen, pop up -kulttuuri yleistyvät.
 • Omistamisen merkitys uudelle sukupolvelle on vähäisempi.
 • Uustuotantoon erilaisia kokeiluja.
 • Asukastoiminnan kehittäminen ja yhteisöllisyyden tukeminen.
 • Asukastoiminnan differointi palveluluokittain.
 

Ympäristö ja kestävä kehitys

 • Rakentamisen ohjaus tiukkenee, kustannuspaineita tuotantoon ja ylläpitoon.
 • Kuluttajat odottavat yrityksiltä vastuullisuutta.
 • Ilmasto-ohjelma.
 • Ekologiset ja kokonaisedulliset ratkaisut.
 
 
 

 

 

 

 

Jaa sivu:

© VVO-yhtymä Oyj 2016 | Yhteystiedot | Aineistopankki