Vuokra-asuntomarkkinat

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on noin 2,9 miljoonaa asuntoa, joista vakituisesti asuttuja on noin 2,6 miljoonaa. Kaikista asunnoista vuokra-asuntoja on noin 900 000, joista vakinaisesti asuttuja on 838 000. Kerrostaloasuntoja on noin 45 prosenttia kaikista asunnoista.

Vapaarahoitteisten rivi- ja kerrostaloasuntojen aloitukset perustajaurakointina, vuokra-asunnot

20122013201420152016
21442539351535434563

Lähde: Rakennusteollisuus RT

 

Suurimman osan Suomen vuokra-asunnoista omistavat yksityiset vuokranantajat. Niiden lisäksi vuokra-asuntomarkkinoilla toimii ammattimaisia asuntosijoittajia, vuokra-asunto-omistajia, asuntorahastoja ja kunnallisia vuokrataloyhtiöitä.

KTI Kiinteistötieto Oy:n Markkinakatsauksen 2016 mukaan kulunut vuosi jää historiaan yhtenä asuntorakentamisen huippuvuotena, mikä on pääasiassa vapaarahoitteisen vuokra-asuntotuotannon ansiota. Myös kiinteistökauppojen määrä nousi huippulukemiin vuonna 2016. Asuntosalkkukauppa oli vilkasta: portfoliokauppojen määrä nousi yli kahteen miljardiin euroon. Myös ulkomaiset sijoittajat ovat kiinnostuneita Suomesta.

Vuokra-asuntojen kysyntä jatkui hyvänä kasvukeskuksissa. Erot eri alueiden välillä kuitenkin kasvoivat, ja joillakin alueilla kysyntä ja tarjonta olivat tasapainossa. Suurin kysyntä kohdistui pienimpiin asuntoihin, yksiöihin ja kaksioihin. Vuokrien nousu hidastui. Tilastokeskuksen mukaan vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat nousivat hieman koko maassa. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat muuta maata enemmän.

Uuden tarjonnan painopiste oli vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa. Omistusasuntotuotannon markkinatilanne helpotti urakkahankkeiden neuvotteluja vuokra-asuntojen rakennuttamisessa. Kaupungistumisen jatkuminen näkyy kerrostalorakentamisen määrän nousuna kasvukeskuksissa. Hidas kaavoitus ja pula rakentamiskelpoisesta maasta ovat edelleen toiminnan pullonkauloja.

 

 

 

Jaa sivu:

© VVO-yhtymä Oyj 2016 | Yhteystiedot | Aineistopankki