Vuosi 2016

VVO-konsernin bruttoinvestoinnit olivat 696,0 miljoonaa euroa. Bruttoinvestointien kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 196,2 prosenttia ja 461,1 miljoonaa euroa. Sijoituskiinteistöjen käypä arvo tilikauden lopussa oli 4,3 miljardia euroa mukaan lukien myytävänä oleviin pitkäaikaisiin varoihin luokiteltu 70,6 miljoonaa euroa. Liikevaihto 1.1.–31.12.2016 oli 351,5 miljoonaa euroa.

Taloudellinen vuokrausaste säilyi hyvänä ja oli katsauskaudella 97,4 prosenttia. Rakenteilla oli katsauskauden päättyessä 1 536 vuokra-asuntoa. Rakenteilla olevista asunnoista 1 220 sijaitsee Helsingin seudulla ja 316 Suomen muissa kasvukeskuksissa. VVO-konserni omisti tilikauden lopussa 34 974 vuokra-asuntoa, joista noin 90 prosenttia kuului Lumo-liiketoimintaan.

VVO-konserni uudistui vahvasti vuoden 2016 aikana. Strateginen päätös keskittyä asuntosijoitusyhtiönä markkinaehtoiseen toimintaan ja vuokra-asumisen palvelumuotoiluun konkretisoitui vuonna 2016 historian suurimpina, noin 700 miljoonan euron, investointeina sekä pitkien rajoitusten yleishyödyllisistä kohteista luopumisena. Konserni osti muun muassa ICECAPITAL Housing Fund II -rahaston, joka omistaa 2 274 vuokra-asuntoa. Toimintansa uudistamiseksi konserni myi 8 571 omakustannusperusteisen vuokranmäärityksen asuntoa Y-säätiön omistamalle Kiinteistö Oy M2-kodeille. Katsauskauden jälkeen VVO-konserni myi 1 344 markkinaehtoista vuokra-asuntoa Avant Capital Partnersin hallinnoimalle yhtiölle. Asunnot sijaitsevat eri puolilla Suomea.

VVO-konserni monipuolisti rahoituslähteitään kasvun rahoittamiseksi. VVO-yhtymä Oyj laski liikkeeseen vakuudellisen 200 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan 17.10.2016 ja listasi sen Nasdaq Helsinki Oy:n pörssiin. Lisäksi konserni sopi Euroopan investointipankin kanssa yhteensä 170 miljoonan euron pitkäaikaisesta rahoituksesta, jolla toteutetaan uusia lähes nollaenergiataloja (net or nearly zero energy buildings, nZEB) lähivuosina.Lumo-liiketoiminnan kehittyminen

M€20122013201420152016
Liikevaihto169,5174,3192,9208,8291,1
Tulos ennen veroja45,857,264,1128,8278,2
Bruttoinvestoinnit55,9185,5183,8205,9695,6

Lumo-liiketoiminnan osuus asuntokannasta v. 2012-2016

31.12.201231.12.201331.12.201431.12.201531.12.2016
Lumo-liiketoiminta20 78020 66820 74928 71631 108
VVO-liiketoiminta19 16619 52620 04412 4373 866
 

Lue lisää vuosikertomuksesta:

 

Lue lisää yhtiön verkkosivuilta:

 
 

 

Jaa sivu:

© VVO-yhtymä Oyj 2016 | Yhteystiedot | Aineistopankki