"Strateginen päätös keskittyä markkina-
ehtoiseen toimintaan ja vuokra-asumisen palvelumuotoiluun konkretisoituivat vuonna 2016."

Yrityksen merkittävä uudistuminen ja historian suurimmat investoinnit

Katsauskausi 2016 oli tuloksellisesti erinomainen perustuen asunto-omaisuutemme arvonnousuun, operatiivisen toimintamme onnistumiseen sekä hyvään taloudelliseen vuokrausasteeseen. Uudistuimme vahvasti rakentaen tulevaisuuden kilpailukykyä ympäristössä, jossa Suomi kaupungistuu, digitalisaatio etenee ja ihmisten arvostukset asumisen ratkaisuissa kehittyvät nopeasti. Strateginen päätös keskittyä asuntosijoitusyhtiönä markkinaehtoiseen toimintaan ja vuokra-asumisen palvelumuotoiluun konkretisoitui katsauskaudella historian suurimpina investointeina sekä pitkien rajoitusten yleishyödyllisistä kohteista luopumisena.

Missiomme mukaisesti luomme parempaa kaupunkiasumista. Olemme kehittäneet rohkeasti toimintaamme ja innovoineet asumisen ratkaisuja ja palveluita tavoitteenamme luoda entistäkin parempi asiakaskokemus. Viiden vuoden aikana olemme investoineet Lumo-liiketoiminnan kasvuun lähes 1,5 miljardia euroa. Ostojen lisäksi olemme käynnistäneet lähes 4 000 vapaarahoitteisen vuokra-asunnon rakentamisen. Lumo-brändi on saavuttanut vahvan markkina-aseman, ja se muodostaa konsernimme liiketoiminnasta jo 90 prosenttia. Lumo-verkkokauppa on mullistanut asiakkaan aseman asunnon vuokraamisessa, ja palvelun kautta on tehty jo yli tuhat vuokrasopimusta. Lumo Kompakti tulee tarjoamaan uuden asumisen ratkaisun, ja yhteiskäyttöautopalvelu on laajentunut useille paikkakunnille.

Katsauskauden aikana kehitimme Lumo-liiketoimintaa 700 miljoonan euron ennätysinvestoinneilla. Hankimme ICECAPITAL Housing Fund II -rahaston 2 274 markkinaehtoista vuokra-asuntoa. Asunnot sijaitsevat valtaosin pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Konsernimme yli 300 miljoonan euron sitovat hankintasitoumukset vuoden lopussa mahdollistavat 2 635 uuden Lumo-kodin valmistumisen.

Olemme aktiivisesti luopuneet kohteista, jotka eivät ominaisuuksiensa tai sijaintinsa johdosta tue strategiaamme. Realisoimme 8 571 omakustannusperusteisen vuokranmäärityksen yleishyödyllistä asuntoa Y-Säätiölle ja loppuvuodesta allekirjoitimme kauppakirjan, jolla katsauskauden jälkeen myytiin yhteensä 1 344 eri puolilla Suomea sijaitsevaa markkinaehtoista asuntoa Avant Capital Partnersin hallinnoimalle yhtiölle.

Mittavat investointimme edellyttävät myös monipuolisia rahoitusratkaisuja. Laskimme liikkeeseen vakuudellisen 200 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan 17.10.2016 ja listasimme sen Nasdaq Helsinki Oy:n pörssiin. Sovimme Euroopan investointipankin kanssa yhteensä 170 miljoonan euron pitkäaikaisesta rahoituksesta, jolla toteutetaan lähivuosina uusia lähes nollaenergiataloja (nZEB) Helsingin metropolialueelle ja muihin suurimpiin kasvukeskuksiin. EIP:n rahoitus liittyy investointiohjelmaan, jolla rakennutamme yhteensä 1 800 asuntoa.

Katsauskauden aikana tarkensimme strategiaamme ja uusimme arvomme vastaamaan uudistunutta toimintaamme sekä toimintaympäristöstä ja megatrendeistä tunnistettuja tulevaisuuden onnistumisten elementtejä. Strategiset painopisteemme ovat paras asiakaskokemus, osaavin ja energinen työpaikka, omistaja-arvon pitkäjänteinen kehittäminen ja johtajuus kestävässä kehityksessä. Nämä painopisteet konkretisoituvat käytännön toiminnaksi yhdessä osaavan henkilöstömme kanssa. Uudet arvomme ovat seuraavat: Ilo palvella, Hinku onnistua ja Rohkeus uudistaa. Henkilöstömme panos arvotyössä oli äärimmäisen sitoutunutta ja eteenpäin vievää, mikä antaa toiminnallemme vankan perustan.

Rakentamisen määrä ja toimijoiden aktiivisuus asuntomarkkinassa on ollut ilahduttavan suuri. Nykyiselläkään tahdilla ei kuitenkaan vielä täysin vastata nopeimmin kasvavien kaupunkikeskusten tarpeisiin. Konsernimme oli katsauskaudella johtava kiinteistöinvestointien toteuttaja ja Suomen suurin kiinteistösijoittaja 4,3 miljardin euron asunto-omaisuudella.

Markkinaosuutemme koko vuokra-asuntotarjonnasta on 4,2 prosenttia. Tulemme strategiamme 2021 mukaisesti jatkamaan merkittäviä investointeja sekä rakennuttamalla uutta että ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa suurimpien kasvukeskusten alueella. Haluamme vastata erityisesti Helsingin seudun vuokra-asuntokysyntään ja helpottaa työn perässä tapahtuvaa muuttoa kaupungistuvassa Suomessa. Investoimalla kannattavaan kasvuun rakennamme tulevaisuutta ja uskomme Lumo-brändin sekä palvelumuotoilun näyttävän suuntaa asumisessa.

Kiitän asiakkaitamme aktiivisuudesta moninaisessa yhteistyössä ja henkilöstöämme, hallitustamme ja muita sidosryhmiämme kuluneen vuoden lukuisista onnistumisista.

Jani Nieminen
Toimitusjohtaja

 

 

 

Jaa sivu:

© VVO-yhtymä Oyj 2016 | Yhteystiedot | Aineistopankki