Strategian toteuttaminen

VVO-konserni uudistui vahvasti vuoden 2016 aikana. Strateginen päätös keskittyä asuntosijoitusyhtiönä markkinaehtoiseen toimintaan ja vuokra-asumisen palvelumuotoiluun konkretisoitui kuluneella katsauskaudella historian suurimpina investointeina sekä pitkien rajoitusten yleishyödyllisistä kohteista luopumisena.

Konsernin toiminnan uudistaminen on tehty tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi ympäristössä, jossa Suomi kaupungistuu, digitalisaatio etenee ja ihmisten arvostukset asumisensa ratkaisuissa kehittyvät nopeasti. Missionsa mukaisesti yhtiö luo parempaa kaupunkiasumista. Konserni on kehittänyt toimintaansa ja innovoinut asumisen ratkaisuja ja palveluja tavoitteena lisäarvo asiakkaille. Merkittävät investoinnit Lumo-asuntoihin ja palveluratkaisut edesauttavat työperäistä muuttoliikettä kaupungistuvassa Suomessa. Viiden vuoden aikana VVO-konserni on investoinut Lumo-liiketoimintaan lähes 1,5 miljardia euroa ja ostojen lisäksi käynnistänyt 3 872 vapaarahoitteisen vuokra-asunnon rakentamisen. Lumo-brändi on saavuttanut vahvan markkina-aseman, ja se muodostaa konsernin liiketoiminnasta jo 90 prosenttia. Lumo-verkkokauppa on mullistanut asiakkaan aseman asunnon vuokraamisessa.

Strategiansa mukaisesti konserni jatkaa investointeja rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa suurimpien kasvukeskusten alueella. Yhtiö haluaa vastata erityisesti Helsingin seudun vuokra-asuntokysyntään ja helpottaa työn perässä muuttoa kaupungistuvassa Suomessa. Investoimalla kannattavaan kasvuun rakennetaan tulevaisuutta, ja VVO-konserni haluaa Lumo-brändin ja palvelumuotoilun näyttävän suuntaa asumisessa.

Yhtiö tulee strategiakaudella myös luopumaan kohteista, jotka eivät ominaisuuksiensa tai sijaintinsa johdosta tue konsernin strategiaa.


Strategiset painopisteet ja strategiaohjelmat

Paras asiakaskokemus

 
  • Palvelukulttuurin uudistaminen
  • Asiakasratkaisujen differoinnilla lisäarvoa asiakkaille
  • Kilpailukykyinen hinta-laatusuhde
 

Omistaja-arvon pitkäjänteinen kehittäminen

 
  • Kasvu investoimalla ja keskittyminen kasvukeskuksiin
  • Kiinteistökehityksen mestari
  • Alan kustannustehokkain toimija
 

Johtava kestävässä kehityksessä

 
  • Kestävän kehityksen konkreettinen edistäjä
  • Vastuullisuuden esimerkki
 

Osaavin ja energinen työpaikka

 
  • Aikaansaavat ammattilaiset
  • Innostumme onnistumisista
 


Strategiset avainluvut

 

Toteutuma 2016

Tavoite 2021

Asuntovarallisuus

4,3 mrd €

5,8 mrd €

 

34 974 asuntoa

38 000 asuntoa

Lumo-liiketoiminnan operatiivinen tulos/ liikevaihto %

34,7

32,0

Lumo-liiketoiminnan omavaraisuusaste, %

40,0

40,0

Nettosuositteluindeksi

35

40

     
     

Lue lisää yhtiön verkkosivuilta:

 
 

 

Jaa sivu:

© VVO-yhtymä Oyj 2016 | Yhteystiedot | Aineistopankki