Avainluvut ja rahoituslähteet

VVO-konsernin liikevaihto 1.1.–31.12.2016 oli 351,5 (370,9) miljoonaa euroa. Lumo-liiketoiminnan liikevaihto oli 291,1 (208,8) ja VVO-liiketoiminnan 61,5 (165,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto muodostuu kokonaisuudessaan vuokraustoiminnan tuotosta.

Konsernin nettovuokratuotto oli 222,0 (227,4) miljoonaa euroa, joka on 63,2 (61,3) prosenttia liikevaihdosta. Lumo-nettovuokratuotto oli 190,3 (134,6) miljoonaa euroa. VVO-nettovuokratuotto oli 32,8 (94,9) miljoonaa euroa.

Sijoituskiinteistöjen käypä arvo tilikauden lopussa oli 4,3 (4,0) miljardia euroa mukaan lukien myytävänä oleviin pitkäaikaisiin varoihin luokiteltu 70,6 (534,2) miljoonaa euroa. VVO-konserni omisti tilikauden lopussa 34 974 (41 153) vuokra-asuntoa.

Omavaraisuusaste 31.12.2016 oli 40,7 (41,1) prosenttia. Osakekohtainen oma pääoma oli 251,20 (234,85) euroa. Lumo-liiketoiminnan omavaraisuusaste oli 40,0 (45,7) prosenttia.

Konsernin maksuvalmius oli koko tilikauden hyvä. Konsernin likvidit rahavarat olivat tilikauden lopussa 132,0 (116,0) miljoonaa euroa. 200 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli tilikauden lopussa käytössä 141,3 (108,8) miljoonaa euroa. Lisäksi konsernilla on 100 miljoonan euron sitovat luottolimiitit ja viiden miljoonan euron ei-sitova luottolimiitti, jotka olivat tilikauden lopussa käyttämättä. Korollinen vieras pääoma tilikauden lopussa oli 2 122,8 (1 494,6) miljoonaa euroa, joista markkinaehtoisia lainoja oli 1 726,1 (1 114,9) miljoonaa euroa. Tilikaudella nostettiin uutta pitkäaikaista rahoitusta 482,6 (195,9) miljoonaa euroa. Konsernin luototusaste tilikauden päättyessä oli 46,7 (39,4) prosenttia.


Avainluvut

 

VVO-konserni

10-12/2016

10-12/2015

1-12/2016

1-12/2015

Liikevaihto, M €

84,6

94,7

351,5

370,9

Nettovuokratuotto, M €

49,6

56,9

222,0

227,4

% liikevaihdosta

58,6

60,1

63,2

61,3

Tulos ennen veroja, M €

135,4

57,4

289,7

224,7

Operatiivinen tulos, M €

21,8

29,4

116,9

121,4

Sijoituskiinteistöt, M € 1)

 

 

4 298,9

3 999,2

Taloudellinen vuokrausaste, %

97,8

97,9

97,4

97,6

Korollinen vieraspääoma, M € 2)

 

 

2 122,8

1 494,6

Oman pääoman tuotto-% (ROE)

 

 

12,9

10,8

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)

 

 

8,8

7,6

Omavaraisuusaste, %

 

 

40,7

41,1

Loan to Value, % 2)

 

 

46,7

39,4

Osakekohtainen tulos, €

14,58

6,14

31,38

24,23

Osakekohtainen omapääoma, €

 

 

251,20

234,85

Bruttoinvestoinnit, M €

87,0

82,4

696,0

235,0

Henkilöstö kauden lopussa

 

 

286

356

 

 

 

 

 

1) Sisältää myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä

 

 

 

 

2) Ei sisällä myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä

 

 

 

 
 

 

 

 

 
         

Liikevaihto

M€20122013201420152016
Liikevaihto335,4346,6356,5370,9351,5

Taloudellinen vuokrausaste

%20122013201420152016
Taloudellinen vuokrausaste98,798,598,197,697,4
 

Omavaraisuusaste

Käyvin arvoin, %20122013201420152016
Omavaraisuusaste38,841,340,041,140,7

Bruttoinvestoinnit ja myydyt sijoituskiinteistöt

M€2012201320142015*2016
Bruttoinvestoinnit74,8223,2200,5235,0696,0
Myydyt sijoituskiinteistöt-12,0-16,0-28,8-14,9-559,0

*Bruttoinvestointien laskentatapaa muutettu. Aikaisemmin esitetty rahavirran bruttoinvestoinnit, 31.12.2015 alkaen suoriteperusteiset investoinnit.

 

Korjaustoiminta

M€20122013201420152016
70,883,878,692,368,4

Arvonkehitys

M€20122013201420152016
Käypä arvo3 120,03 351,13 708,83 999,24 298,9
 

Loan to Value

%20122013201420152016
Konserni48,448,646,439,446,7
Lumo-liiketoiminta37,540,039,442,248,5

Velkasalkun rakenne

Korkotukilainat 324,8 M€324,8
Vuosimaksulainat 61,6 M€61,6
Markkinalainat 1 584,8 M€1 584,8
Muut lainat 10,4 M€10,4
Yritystodistukset 141,3 M€141,3
 

Lainojen erääntyminen

M€20172018201920202021202220232024202520262027->
319,584,1316,1275,5176,560,2296,5103,8135,882,0272,8

Vuokra-asuntokanta

Lumo-liiketoiminta 31 10831 108
VVO-liiketoiminta 3 8663 866
 

VVO-konsernin verojalanjälki 2016, M€

2016
Tuloverot 36,736,7
Kiinteistöverot 9,39,3
Varainsiirtoverot 1,11,1
Työnantajamaksut 3,93,9
Investointeihin sisältyvä tilittämätön alv 18,418,4
Muihin hankintoihin sisältyvä tilittämätön alv 23,323,3
Tilitetty alv 3,63,6
Ennakonpidätykset palkoista 5,05,0

 

 

 

 

 

Jaa sivu:

© VVO-yhtymä Oyj 2016 | Yhteystiedot | Aineistopankki