Henkilöstö

VVO-konsernin henkilöstö työskentelee asiakkuuksiin, investointeihin ja kiinteistökehitykseen liittyvissä tehtävissä sekä näitä tukevissa toiminnoissa. Konsernin läpinäkyvät toimintamallit ja -tavat ovat hyvän henkilöstöjohtamisen ydintä. Työn merkityksellisyys, hyvä esimiestyö, selkeät tavoitteet sekä mahdollisuus kehittää ja kehittyä luovat innostavan työkulttuurin.

VVO-konserni aloitti syksyllä laajennetun johtoryhmän toiminnan. Mallilla haluttiin vahvistaa henkilöstön osallistumismahdollisuuksia yrityksen toiminnan kehittämiseen. Äänestyksen tuloksena yksikön johtajien edustajaksi valittiin Marko Liikanen ja muun henkilöstön edustajiksi Mikko Salkojärvi sekä Elise Hasselgren. Ensimmäinen laajennetun johtoryhmän kokous pidettiin 17.11.2016.

Konserni toteutti vuotuisen henkilöstötutkimuksen syksyllä. Edellisvuosien tapaan tulokset muihin vastaaviin toimihenkilövaltaisiin työpaikkoihin nähden olivat selvästi parempia: yhtiö sijoittui toiseksi parhaaseen luokkaan AA+. Tutkimus toteutettiin People Power -tutkimusmenetelmällä, jonka ydin keskittyy omistautuneisuuteen ja innostukseen. Tutkimuksen yksikkötason tulokset olivat entisestään parantuneet yhteishengen ja suorituskyvyn mittareissa. Myös kokemukset esimiestyöstä olivat säilyneet erittäin positiivisina ja korkealla tasolla. Merkittävästi tyytyväisempiä vertailuaineistoon nähden oltiin siihen, miten yritys panostaa työhyvinvointiin, strategiaviestintään ja päätöksenteon tehokkuuteen. Lisäksi tutkimuksessa kiiteltiin esimerkiksi henkilöstöetuja ja työilmapiiriä.

Corporate Spirit Oy myönsi VVO-konsernille Suomen innostavimmat työpaikat 2017 -tunnustuksen vuoden 2016 henkilöstötyytyväisyystutkimuksen perusteella. Tunnustus kertoo muun muassa siitä, että konserni on onnistunut toimintansa kehittämisessä yhdessä henkilöstönsä kanssa.

Uudet arvot syntyivät yhdessä henkilöstön kanssa

Vuotuisessa koko konsernin henkilöstön koulutuspäivässä paneuduttiin strategian painotuksiin ja asiakaskokemuksen parantamiseen. Lisäksi pohdittiin arvojen merkitystä työssä ja työstettiin ryhmissä yrityksen tavoitteita ja toimintakulttuuria parhaiten kuvaavia arvoja. Arvopohdinta oli osa yhtiön arvoprosessia, jonka tuloksena syntyivät uudet arvot: Ilo palvella, Hinku onnistua ja Rohkeus uudistaa.

Strategisen osaamisen kehittämisessä jatkettiin vahvaa panostusta myynnin johtamiseen ja isännöintityön uudistamiseen. A2-valmennushanke laajeni, ja se kytkettiin asukkaan palvelumallien kehittämiseen isännöintityössä. Ammatillisen osaamisen kehittäminen ja täydentävä kouluttautuminen jatkuivat.

Henkilöstön työturvallisuuden parantamiseksi järjestettiin kaikille asiakaspalvelutyötä tekeville turvallisuuskoulutus ja työtilojen turvallisuusratkaisuihin ja toimintamalleihin liittyviä linjauksia täsmennettiin. Päivitetyt ohjeet ja periaatteet koottiin Asiakaspalvelutyön turvallisuussuunnitelmaan. Lisäksi laadittiin perehdytysmateriaali toimintatapojen kertaamista ja uusien työtekijöiden turvallisuusopastusta helpottamaan. Hankkeen kokonaistavoitteena oli yleisen turvallisuuskulttuurin parantaminen.

Innovatiivisuus on osa organisaatiokulttuuria

Innovatiivisuus on osa konsernin organisaatiokulttuuria. Vuoden 2016 aikana järjestettiin useita palvelukulttuuriin ja toiminnan kehittämiseen liittyviä ideointitapahtumia. Intranetin kautta on mahdollista osallistua Ideapajaan, jossa voi esittää uusia ideoita mihin tahansa toiminnan osa-alueeseen. Asumisviihtyvyys nostettiin Ideapajassa erityiseksi teemaksi, joka huipentui yhteiseen työpajaan.

Myös kesätyöntekijöille järjestettiin ideointikilpailu ja yhteinen ideointipurkupäivä, jonka aikana työstettiin erilaisia asumiseen ja yhtiön kehittämiseen liittyviä innovaatioita. Vuoden aikana synnytettiin yhteensä lähes 200 uutta ideaa, joista parikymmentä on jo toteutettu tai työn alla.

VVO-konserni oli yksi parhaista työnantajista Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa

Konserniin palkattiin yli 40 kesätyöntekijää. Tavoitteena oli sijaisjärjestelyiden lisäksi osallistua vastuullisena toimijana nuorten työllistymisen ja työelämän kehittämiseen.

Vastuullinen kesäduuni -kampanja palkitsi vuonna 2016 Suomen vastuullisimmat kesätyönantajat. Kilpailuun osallistui yhteensä 95 työnantajaa. Kesätyöntekijät arvioivat työnantajiaan muun muassa työnhakuprosessin, perehdytyksen, työtehtävien mielekkyyden ja tasapuolisuuden perusteella. VVO-yhtymä Oyj sijoittui suurten työnantajien sarjassa jo toistamiseen kärkeen, tällä kertaa kolmanneksi.

Työhyvinvoinnissa panostettiin ennaltaehkäisyyn

Henkilöstön työhyvinvointi- ja virkistystoimintaan panostettiin edelleen merkittävästi. Vapaa-ajan toimintaa organisoiva henkilöstökerho Hupari uudistui järjestäen aktiviteetteja liikunnasta askarteluun sekä erilaisia yhteisiä tapahtumia.

Keväällä järjestettiin Pidä itsestäsi huolta -hyvinvointiviikko, jonka aikana rohkaistiin terveellisiin ravintotottumuksiin ja aktiiviseen arkiliikuntaan. Konsernin työterveyshuollon kumppanin, Terveystalon, kanssa laajennettiin yhteydenpitoa entistä tehokkaammaksi ja joustavammaksi esimerkiksi chat-palvelun avulla. Toimintamallien tavoitteena oli lisätä nopean avun saamista esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön liikakuormitustilanteissa ja ennaltaehkäistä oireiden pahenemista.

Henkilöstön sairauspoissaolot vähenivät vuoden aikana minimitasolle ja työterveyshuollon kustannukset pienentyivät muun muassa ennaltaehkäisevien toimintamallien myötä noin 20 prosenttia.


Uudet järjestelmät tehostavat henkilöstöhallintoa

Syksyllä konsernissa otettiin käyttöön uudet HR-järjestelmät työsuhde- ja henkilötietojen, matka- ja kululaskujen sekä rekrytointiprosessien hallintaan. Automatisoidut prosessit ja tiedonsiirrot sekä mobiilisti toimivat työkalut helpottivat ja nopeuttivat henkilöstöhallintoa merkittävästi. Myös kehitys- eli OMA-keskustelut ja tulospalkkiojärjestelmä integroidaan järjestelmään, mikä tuo merkittäviä etuja suorituksen ohjaamiseen ja seurantaan.

Järvenpään kotikeskuksen toiminta liitettiin pääkaupunkiseudun kotikeskukseen syyskuussa, ja koko Asiakkuuksien organisaatio uudistettiin, mikä mahdollisti henkilöstölle muun muassa uusia ura- ja tehtävämahdollisuuksia.

Ammattiliitto PRO:n kanssa solmittiin talokohtaista työehtosopimusta koskeva kilpailukykysopimus, jossa valtakunnallisen sopimuksen mukaisesti pidennettiin työaikaa ja jatkettiin työehtosopimuksen voimassaoloa vuodella.


Henkilöstön jakautuminen tehtävittäin

Vuokraus ja asiakaspalvelu78
Isännöinti47
Rakennuttaminen ja muu tekninen53
Investoinnit9
Markkinointi ja viestintä8
ICT ja kehitys18
Talous ja rahoitus39
Muut34

Henkilöstön ikäjakauma

Sarake 1
alle 201
20-2516
26-3021
31-3534
36-4040
41-4533
46-5044
51-5553
56-6036
yli 608
 

Henkilöstötyytyväisyys kokonaisuutena

%2013 People Power Index2014 People Power Index2016 People Power Index
VVO-konserni74,776,572,6
Vertailuryhmä656764

Henkilöstön maantieteellinen jakauma

Helsinki207
Hämeenlinna4
Jyväskylä7
Kuopio6
Lahti9
Lappeenranta4
Oulu12
Rovaniemi4
Tampere25
Turku8
 
 

 

Jaa sivu:

© VVO-yhtymä Oyj 2016 | Yhteystiedot | Aineistopankki